Маркетинг тадқиқотлари

Proxima Research фармацевтика ва тиббиёт бозорларида рецептли (Rx) ва рецептсиз (OTC) дори воситалари сегментида маркетинг тадқиқотлари соҳасида барча турдаги хизматларни кўрсатади. Биз мижозларимизга Ad Hoc, шунингдек, синдикатив тадқиқотлар таклиф қилишга тайёрмиз ҳамда энг мақбул стратегик қарорлар қабул қилиш учун маслаҳатлар беришимиз мумкин.

AD HOC тадқиқотлар

Сифатли тадқиқотлар:

 • Батафсил суҳбат
 • Фокус-гуруҳ мунозараси

Миқдорий тадқиқотлар:

 • Rep-Check
 • RepTest
 • Message Recall
 • Brand Health
 • PriceTest
 • ReConTest
 • Store Check

СИНДИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

включают мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний и аудит врачебных назначений:

 • PromoTest™
 • RxTest™

ФАРМКОНСАЛТИНГ

консультирование по вопросам, связанным с принятием стратегических управленческих решений


AD HOC тадқиқотлар

Миқдорий тадқиқотлар:

Rep-check - ташқи хизмат иши самарадорлигини баҳолаш

 • Мақсаддаги аудиториянинг ҳақиқий имкониятлари (CRM тизимига тиббий вакиллар киритадиган маълумотлар билан солиштириш)
 • Рақобатчи гуруҳнинг дори воситалари буюрилиши, энг кўп буюриладиган дори воситалари танланишининг сабаблари
 • Тиббий вакиллар ташрифини эслаш, ташрифларнинг дори буюришга таъсири
 • Дори воситасининг энг муҳим хабарини билиш, уни рақобатчиларнинг дори воситалариникидан фарқлаш
 • Ҳар бир тиббий вакил ишининг натижасини алоҳида ва команда билан солиштириб баҳолаш

Message Recall - шифокор томонидан дори воситалари тўғрисидаги энг муҳим хабар қандай қабул қилинаётганини тушуниш имконини берувчи услуб

 • Мақсаддаги аудитория дори воситалари тўғрисидаги энг муҳим хабарни билиши
 • Дори воситалари тўғрисидаги энг муҳим хабарни рақобатчиларникидан фарқлаш

PriceTest - дори воситаларининг оптимал баҳосини аниқлаш, эгилувчанлигини баҳолаш имконини берадиган услублар мажмуаси

 • Эҳтиёжнинг нархдаги эгилувчанлиги ҳақидаги тасаввурларнинг шаклланиши
 • Мақсаддаги аудитория нуқтаи назаридан дори воситалари нархининг оптимал даражасини тушуниш

StoreCheck - дори воситаларининг савдо шахобчаларини қоплаш даражасини баҳолаш имконини берувчи услуб

 • Савдо шахобчаларида дори воситалари мавжудлиги
 • Савдо шахобчаларида нархни ўлчаш
 • Дори воситаларининг кўзга ташланадиган жойда мавжудлиги, унинг жойлаштирилиши
 • Тавсияларни баҳолаш, дори воситалари тўғрисидаги энг муҳим хабарни билиш

RepTest – тиббий вакил(ТВ)ларнинг промоматериалларни ва промоланаётган маҳсулотлар тўғрисидаги маълумотларни билиши

 • ТВнинг маҳсулотни билиши баҳоланиши
 • ТВ лар мақсаддаги аудиторияга нима билан борадилар (промо-кампания жараёнида мессежларнинг деформацияси)
 • Нимани ўзгартириш мумкин/лозим

BrandHealth – маҳсулотнинг асосий маркетинг кўрсаткичларини текшириб, бренд қанчалик “соғлом”, “бозорда ўзини қандай ҳис қиляпганини” аниқлаш имконини берувчи услуб

 • Бренднинг имкониятлари, билим ва буюрилиш даражаси
 • Бренд ва унинг рақобатчиларини идрок қилиш
 • Бренддан қониққанлик
 • Маҳсулотни энг муҳим хусусиятларига кўра таснифлаш
 • Брендни идрок қилиш уни позициялашга мувофиқлиги/мувофиқ эмаслиги
 • Брендга содиқлик даражаси
 • Бренднинг баҳоси

ReConTest – мақсаддаги гуруҳ дори воситалари истеъмолчиларининг қиёфасини, харид ҳақида қарор қабул қилишга таъсир қилувчи энг аҳамиятли канал ва омилларни, харидларнинг умумий сонида режалаштирилмаган харидларнинг улушини, дори воситасини харид қилишда фармацевт ва шифокорнинг ролини, шунингдек, бошқа дори воситаларига ўтиш сабабларини аниқлаш.

 • Мақсаддаги гуруҳ дори воситалари истеъмолчиларининг қиёфаси
 • Дори воситалари тўғрисидаги маълумот манбалари
 • Харид ҳақида қарор қабул қилишга таъсир қилувчи омиллар
 • Дори воситасини харид қилишга қарор қабул қилиш жараёнида фармацевтнинг роли (тавсиялар, бошқа дорига ўтиш, қўшимча сотув ва б.ш.)
 • Бошқа дори воситаларига ўтиш сабаблари

Сифатли тадқиқотлар:

Сифатли услубият (батафсил суҳбат, фокус-гуруҳли мунозаралар) мақсаддаги гуруҳнинг дори воситаси тўғрисидаги муфассал фикрини эшитиш, бренднинг имиджи ва дори воситасининг энг муҳим маълумотлари мақсаддаги аудитория томонидан қандай қабул қилинаётганини тушуниш, маҳсулотнинг турли концепцияларини тестдан ўтказиш имконини беради.

Янги маҳсулот концепцияси бўйича ғояларни ишлаб чиқиш, тестдан ўтказиш ва якунлаш.

Маҳсулот бўйича “энг муҳим маълумотлар” ва промоматериалларни ишлаб чиқиш ва тестдан ўтказиш

Рекламани ғояларни ишлаб чиқишдан бошлаб тестдан ўтказиш (материалларни илк ишлаб чиқиш даврида тестдан ўтказиш, тайёр рекламани тестдан ўтказиш, кечиккан-тестлар)

Батафсил суҳбат:

 • Батафсил суҳбат (шу жумладан иккилик ва учликда)
 • Эксперт савол-жавоби (шу жумладан KOLs ли)

Фокус-гуруҳлар:

 • Кичик гуруҳлар ва кенгайтирилган гуруҳлар
 • Креатив гуруҳлар
 • “Зиддиятли” гуруҳлар

Синдикативные исследования

PromoTest™ – мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний. Проводится среди врачей и фармацевтов на регулярной основе в крупных городах РФ.

RxTest™ – аудит врачебных назначений в разрезе диагнозов, сопутствующих заболеваний и портретов пациентов. Проводится среди врачей поликлиник и стационаров 15 специальностей на регулярной основе в крупных городах РФ. В исследовании формируется стратифицированная рандомизированная выборка врачей в соответствии с распределением специалистов в генеральной совокупности (выборка рассчитана на основе синдикативной базы данных врачей, ЛПУ и аптек Axioma).


Фармконсалтинг

Фармконсалтинг – фармацевтика компанияларига стратегик бошқарув қарорларини қабул қилиш билан боғлиқ масалалар бўйича маслаҳат бериш

Фармконсалтинг йўналишлари:

Портфель стратегияси

 • маҳсулот портфелини молиявий оптималлаш
 • янги маҳсулот портфелини яратиш
 • молиявий ва математик моделлар яратиш

Промоция соҳасида маслаҳат бериш

 • брендлар ва портфель кластерларининг промоция стратегиясини тайёрлаш
 • маркетинг бюджетини ҳисоблаш ва маркетинг тадбирларининг оптимал режасини тузиш
 • промофаоллик аудити ва б.ш.

Prelaunch

 • бозорга биринчи маротаба чиқариш (лонч) режалаштирилаётган дори воситаларига эҳтиёжни аниқлаш мақсадида маркетинг тадқиқоти ўтказиш

M&A

 • приобретение/продажа бизнеса или активов – оценка рыночных перспектив объекта поглощения